Dobrodošli u Dom za stare „Kolubara OMNI“ Premium

Mirka Obradovića

14000 Valjevo, Srbija

+381 [64] 82-16-794

office@kolubaraomni.co.rs

Mirka Obradovića, Valjevo, Srbija

O nama

Dom za stare „Kolubara Omni“ Premium

„Kolubara OMNI“ Premium nudi 24-voro časovnu negu predvođenu stalnim timom, specijalno obučenih zdravstvenih radnika i saradnika, koji posebnu pažnju posvećuju individualnim potrebama korisnika. Takođe, preko noći je prisutna uvek medicinska sestra.

Život u „Kolubari OMNI“ Premiumu je strukturiran prema individualnim potrebama i željama korisnika kao i u skladu sa svakodnevnim životom u domu za stare.

Nedeljne aktivnosti su od vitalne važnosti u aktiviranju korisnika i kreiranju osećaja pripadnosti i zajedništva. U zavisnosti od interesovanja i potreba korisnika, organizujemo  raznovrsne zabavne i edukativne aktivnosti (muzika, sport, čitanje, društvene igre itd.) koje  su integrisane u svakodnevni život. Pored toga, aktivnosti kao sto su rođendani, festivali i izleti daju mogućnost rodbini da redovno učestvuju u životu korisnika „Kolubare OMNI“ Premium.

Menadžment
Sa velikim poštovanjem naš menadžment se bavi željama i potrebama naših korisnika, kako u pogledu usluga nege, tako i u pogledu organizacionih zahteva. Cilj našeg menadžmenta je da postignemo najveće moguće zadovoljstvo korisnika u okviru raspoloživih resursa.
Kvalitet

Profesionalno kvalitetna, ljudski orijentisana i pouzdana nega nije slučajnost. Uz pomoć našeg sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu DIN ISO 2000, obezbeđujemo da svi naši zaposleni brinu o našim klijentima na istom nivou kvaliteta.

Svi naši zaposleni su obučeni po pitanju pružanja prve pomoći, reagovanju u vanrednim situacijama, zaštite i zdravlja na radu. Kadrovi na pozicijama odeljenja za negu, rukovodioci, socijalni radnici kao i radnici na računovodstvenim poziciijama su obučeni odgovarajućim materijalom iz njihove oblasti rada i usklađeni sa Internacionalnim standardima, a sve to zahvaljujući našim evropskim saradnicima i mentorima iz Berlina.

Važni elementi našeg sistema upravljanjem kvalitetom su:

Organizacija

Na redovnim sastancima svih odeljenja koordiniramo zajednički pristup i kroz modernu poslovnu organizaciju osiguravamo brigu korisnika.

Smernice za kvalitet i standardi kvaliteta

Svi naši zaposleni rade sa jednakim organizacionim standardima koji su prilagođeni nivou najsavremenije edukacije.

Trening i obuka

Svi naši zaposleni su obučeni po pitanju pružanja prve pomoći, reagovanju u vanrednim situacijama, zaštite i zdravlja na radu. Kadrovi na pozicijama odeljenja za negu, rukovodioci, socijalni radnici kao i radnici na računovodstvenim poziciijama su obučeni odgovarajućim materijalom iz njihove oblasti rada i usklađeni sa Internacionalnim standardima, a sve to zahvaljujuci nasim evropskim saradnicima i mentorima iz Berlina.

Viskokvalitetna nega

Implementacijom strukturalnog modela, kvalitet nege kao i dokumentacija odgovornih medicinskih sestara proverava se u tehničkim odgovarajućim intervalima i zavisno od zdravstvenog stanja naših korisnika.

Žalbe

Sve pristigle žalbe biće odmah razmotrene i zajedno sa obuhvaćenim stranama dovedene do razrešenja. Otvoreni smo i za i kritike i pohvale, jer na taj način dobijamo važne sugestije za dalji razvoj naše usluge.

Edukacija i usluge po evropskim standardima

Dom za stare Kolubara OMNI Premium omogućuje svakodnevnu edukaciju zdravstvenih radnika, negovatelja i saradnika. Naši mentori iz Nemačke su implementirali evropski pristup poslovanja. Svi zaposleni su obučeni od strane konsultanata iz Berlina kako bismo postigli najviši nivo kvaliteta usluge koju pružamo našim korisnicima.

Takođe, sva oprema koja se koristi u svrhu obuke zaposlenih prilagođena je najsavremenijim evropskim standardima uključujući medicinske krevete nemačkog proizvođača koji su jedinstveni na našem tržištu.

Konsultant iz Nemačke
Eva Maria Rothe, poslovni konsultant iz Berlina, angažovana je na projektu Dom za stare „Kolubara OMNI Premium.“

Gospođa Eva je zadužena za obuku i trening zaposlenih. Tim našeg doma radi po nemačkim standardima i primenjuje nemački koncept po kojem funkcionišu domovi širom Nemačke. Inače, gospođa Eva je predavač u Berlinu sa 40 godina radnog iskustva. Njena najuža specijalnost je otvaranje domova za stare i priprema zaposlenih za rad sa osetljivom populacijom – osobama sa simptomima demencije i Alchajmerove bolesti.

Gospođa Eva će biti nas mentor punih godinu dana.